Jatropha Plantation Project Briefing and Murabahah Program at Kota Belud and Tuaran, Sabah.

Kota Belud & Tuaran, Sabah, 24-25 July 2010 - Jatropha Plantation Project Briefing and Murabahah Program at Pekan Nabalu Hall and Casa Raya Restaurant, Kota Belud and Hotel Tang Dynasty Lodge, Tuaran, Sabah.

htmltemplates.net websitetemplates.net